Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Canyoupwn.me ~

TR | Hping Cheat Sheet

Hping, komut satırı tabanlı TCP/IP paketlerini oluşturmaya ve analiz etmeye yarayan, Salvatore Sanfilippo tarafından yayınlanan açık kaynak kodlu bir araçtır. Bu aracı http://www.hping.org/ adresinden indirebilir ve hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Hping aracı, size istediğiniz özelliklerde TCP/IP paketleri üretmeniz konusunda yardımcı olmaktadır. Özel olarak ürettiğiniz bu paketler ile güvenlik denetimlerinde bulunabilirsiniz. Kullanım alanlarını sayacak olursak:

  • Bilgisayar ağlarını keşif, gelişmiş port tarama özellikleri
  • Firewall tespit ve test işlemleri
  • Ağ dinleme modu
  • Dosya transferi
  • Komut çalıştırma özelliği
  • IDS/IPS sistemlerin keşfi

gibi alanlardır.

Çalışma mekanizmasına bakılacak olursa, hedef sisteme dair elde edilmek istenen bilgi doğrultusunda TCP/IP paketleri oluşturulur ve oluşturulan bu paketler hedef sisteme gönderilir. Hedef sistemin bu pakete göstermiş olduğu reaksiyon analiz edilir ve bu analiz sonucunda hedef sisteme dair bilgi veya bilgiler elde edilmiş olur. Bu mekanizma aşağıda gösterilen örnek ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu örnekte hedef host olan 192.168.2.250 ip adresine sahip makinenin canlı olup olmadığı bilgisi elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu bilginin elde edilebilmesi için bir adet sorgulama mesajına ihtiyaç duymaktayız. Aradığımız bu sorgu mesajı için ICMP protokolü bünyesinde bulunan echo request sorgu mesajını kullanabilir. Hedef sisteme ICMP protokolü ile echo request mesajı atılır  ve sistemin bize vereceği yanıt değerlendirilerek elde edilmeye çalışılan bilgi edinilebilir. Bu noktada hpinge ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda verilen komut ile bu paket hazırlanır ve gönderilir.

1

Bu aşamada Komutla ilgili parametreler göz ardı edilmelidir. Önemli olan hazırlanan paket ile karşı sistemden bir reaksiyon almaktır ve bu reaksiyon sonucunda bilgiye ulaşmaktır. Aşağıda hedef sistemin göstermiş olduğu reaksiyon gözükmektedir.

2

Görüldüğü üzere hedef sistem gönderdiğimiz 4 numaralı pakete karşılık 5 numaralı ICMP echo reply ile cevap vermiştir. Bu mesaj yorumlandığında hedef sistemin canlı olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Hping ile alakalı olarak gerçekleştirilebilecek tüm uygulamalar temel olarak yukarıda bahsedilen prensipler çerçevesinde cereyan etmektedir. Kısaca hedef sistem için paket hazırlanıp gonderilir ve gerceklesecek olan reaksiyon yorumlanır.

Hpingin kullanım şekli ise aşağıda gösterilmiştir.

Kullanımı: hping3 [host] [seçenekler]

Bu kullanımın yanı sıra yalnızca hping3 yazılarak hping aracının komut satırına düşülerek manuel olarak istenilen paketler hazırlanabilir. Bu konuya  sonraki yazılarda değinilecektir.

Hping aracını etkin bir şekilde kullanabilmek için programa gönderilecek olan parametrelere tam olarak hakim olmak gerekmektedir. Aşağıda bu parametreler niteliklerine göre bölümlere ayrılıp anlatılmaktadır.

– h     :   Yardım seçeneklerini görüntüle.

– c     :   Oluşturulup gönderilecek paket sayısı.

– i      :   Aralık, (-uX, X burada mikrosaniye (10^-6) cinsinden bir değerdir.)

Yukarıda gösterilen -i parametresini açıklayacak olursak;

hping3  173.194.40.211 -i u100000 denildiği zaman; bir paket hazırlanıp gönderilir ve gönderilecek diğer paket için 100000 µs süresince bekleme yapılır. Ardışık olarak gönderilen paketlerin her biri için bu aralık korunur.

— flood : Oluşturulabilecek en hızlı şekilde paketleri oluştur ve gönder.

– I       : Paketlerin yönlendirileceği ağ arayüzü

Yukarıdaki anlatılan parametreler aşağıdaki örnek ile gerçeklenmiş ve gösterilmiştir.

3

Yukarıda verilen komut ile 0.1 saniye aralıklarla 5 adet paket üretilmiştir ve wlan0 arayüzünden iletilmiştir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde time sütununa bakıldığında bu durum gözükmektedir.4 numaralı paket referans alınarak time sekmesi altında belirttiğimiz zaman aralıkları ile paket iletildiğini görmekteyiz.

4

Hping için birçok çalışma modu mevcuttur.

– 0 — rawip  : Ham ip paketleri oluşturma. (IP+ETHERNET)

– 1 — icmp     : ICMP paketleri oluşturma. (ICMP + IP + ETHERNET)

– 2 — udp       : UDP paketleri oluşturma. (UDP + IP + ETHERNET)

– 8 — scan     : Tarama modu.

– 9 — listen   : Dinleme modu.

Yapılmak istenen işleme göre tarama modu seçilmelidir. Hping varsayılan olarak TCP modunda çalışmaktaktadır. Aşağıdaki örnekte bu parametreler gösterilmiştir.

5

Yukarıdaki komut ile hedef için UDP paketleri hazırlanıp gönderilmiştir.

Screenshot from 2013-12-28 22-38-24

Hping içerisindeki diğer bir bölüm ise IP protokolü için ayrılmıştır. Bu bölümde belirlenen parametrelerin tümü IP başlığı içerisindeki özel alanlardan oluşmaktadır. Bu parametrelerden birkaç tanesi aşağıda gösterilmiştir.

– a                        : Kaynak ip adresini belirle

— rand-source  : Rastgele kaynak ip belirle.

— rand-dest       : Rastgele hedef ip belirle.

– t –ttl                 : ttl değerini belirle.

– o –tos               : tos (type of service) alanını belirle.

– y  –dontfrag   : Don’t fragment alanını belirle.

Aşağıdaki örnekte bu parametrelerin kullanımı gösterilmektedir.

Ekran Alıntısı

Yukarıdaki komut ile kaynak adresleri spooflanmış, ttl değeri 25 olarak belirlenmiş ve dont fragment bayrağı set edilmiş 4 adet ip paketi hedefe gönderilmiştir. Bu paketler aşağıda gösterilmektedir.

6

Hping içerisindeki diğer bir bölüm ise ICMP paketlerinin oluşturulduğu bölümdür. Bu bölümde kullanılacak olan parametrelerin bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

– C  –icmptype : ICMP mesaj tipi (varsayılan echo request)

– K  –icmpcode : ICMP kodu. (Varsayılan 0)

— icmp-help       : Diğer tüm mesaj tipleri için parametreleri görüntüle.

Sonraki bolum ise TCP/UDP protokollerini hazırlamak için kullanılan parametrelerden oluşmaktadır. Bu bölüm ile istenilen özelliklerde TCP veya UDP segmentleri oluşturulabilmektedir. Aşağıda bu parametrelerin birkaç tanesi gösterilmiştir.

– s  — baseport                 : Kaynak port adresi.

– p  — destport                 : Hedef port adresi.

– F/S/R/P/A/U/X/Y     : TCP bayraklarını set etme özelliği.

– w  — win                         : Windows size alanını set et.

– M                                     : Sıra numarasını belirle.

– L                                      : Ack numarasını belirle.

Aşağıda gösterilen örnekte yukarıdaki parametreler kullanılarak istenilen özelliklerde TCP paketi oluşturulmuş ve gönderilmiştir.

7

Bu paketi aşağıda gösterilmektedir.

8

Son bölümde ise ethernet çerçevesine yönelik genel parametreler tanımlanmıştır.

 – d — data        : Pakete yerleştirilecek veri boyutu.

– E — file           : Dosyadan okunacak veri.

– T — traceroute : Traceroute modu.

– B  — safe        : Dosya transferi sırasında güvenli protokolleri kullan.

Bu yazıda hpingin ne olduğu, nasıl çalıştığı, parametrelerinin ne işe yaradığı nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.

About CanYouPwnMe

Hero!

Follow Me